Adli Para Cezalarına Dayanak Olan Gün Ücretleri Değiştirilmiştir - 30/05/2024

7499 sayılı Kanun’un. 9. Maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Adli Para Cezası” başlıklı 52. Maddesinde düzenlenmiş olan adli para cezasını alt ve üst sınır miktarlarında değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik öncesinde Türk Ceza Kanunu’nun “Adli Para Cezası” başlıklı 52. Madde kapsamında hükmedilecek adli para cezasına esas alınacak tam gün karşılığı para cezası miktarı en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Değişiklik neticesinde hükmedilecek adli para cezasına esas alınacak tam gün karşılığı para cezası miktarları yükseltilmiştir.

Getirilen yeni düzenleme ile Türk Ceza Kanunu’nun “Adli Para Cezası” başlıklı 52. Madde kapsamında hükmedilecek adli para cezasına esas alınacak tam gün karşılığı para cezası miktarı en az yüz ve en fazla beş yüz Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

İşbu düzenlemeler 01/06/2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.