Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)

 • Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları,
 • Nafaka Davası,
 • Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar,
 • Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme,
 • Yaş Düzeltme,
 • Kazai Rüşt Davaları,
 • Nesebin Reddi,
 • Tashihi ve Babalık Davaları,
 • Evlat Edinmeye İzin Davası,
 • Vesayet ve Kayyım Davaları,
 • Evlenmeye İzin,
 • İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları,
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi.