Arabuluculuk Sürecindeki Ücret Ve Masrafları Kim Karşılayacak?

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır..